Тренировки за всеки, независимо от възрастта и уменията

Запиши се

Запиши се да тренираш с нас във волейболно училище "Владимир Николов"!

Как става това?

1. Позвъни ни на телефон 0888956171

или

2. Изпрати ни съобщение на фейсбук страницата ни Волейболно училище "Владимир Николов"

или

3. Изпрати ни мейл на vladovolleyschool@gmail.com

Какви са условията?

1. Сериозно отношение

2. Поне базово ниво на двигателна култура

3. Умения за работа в екип

4. Медицинско удостоверение от личния лекар, че сте в състояние да се занимавате по-активно със спорт

Финансови условия за сезон 2018/2019:

За София:

Месечната такса е 45 лева за деца, младежи и девойки до 18 г. и 55 лева за мъже и жени над 18 г. Ако заплатите наведнъж за два месеца, таксата се намалява съответно на 40 лева за подрастващите и на 50 за пълнолетните. Може да се заплаща и на единично посещение - съответно 8 лева за подрастващи и 10 лева за пълнолетни.

Децата, които тренират 3 пъти седмично, заплащат такса от 55 лева на месец (или 50 ако се плати за 2 и повече месеци).

Членовете на отборите за мъже и жени, които участват в Аматьорската лига заплащат по 70 лева на месец за периода на първенството, в който имат по 3 тренировки или 2 тренировки и мач. Отделно се заплаща таксата за участие в лигата.

Очакваме таксите се до 10-о число на текущия месец, а ако в присъствените листа имате по-малко от 50% посещения, се намалява таксата за следващия месец.

За Русе:

Месечната такса е 30 лева

Цената на еднократно посещение е 5 лева

За Велико Търново

Месечната такса е 25 лева за подрастващи и 30 лева за пълнолетни

цената на еднократно посещение е 5 лева

Нещо важно - таксата не е достатъчна за покриване и на половината разходи, но ние разчитаме на нея и тя е Вашият принос към цялостния процес.

Таксите може да се заплащат и по банков път:

ВЛАДО НИКОЛОВ-ВОЛЕЙ

БАНКА: РАЙФАЙЗЕН БАНК АД

IBAN: BG34RZBB91551006816101

BIC: RZBBBGSF

Основание за плащането: Такса за месец....и името на участника

Запиши се
VAS
Veolia
Motorola
Thrakon
Garitage park