Тренировки за всеки, независимо от възрастта и уменията

Запиши се

Искаш да тренираш с нас във волейболен клуб "Владимир Николов"?

  • Изпрати ни заявление с мейл на vladovolleyschool@gmail.com

или

  • Изпрати ни съобщение на фейсбук страницата ни @vladovolley

или

  • За допълнителна информация може да позвъните ни на телефон 0888956171 (Записвания не се приемат по телефона)

Какви са условията?

1. Сериозно и коректно отношение към тренировките и заплащането на таксите

2. Поне базово ниво на двигателна култура

3. Умения за работа в екип

4. Медицинско удостоверение от личния лекар, че сте в състояние да се занимавате по-активно със спорт

Финансови условия за сезон 2021/2022 

Поради значителното увеличение на цената за наем на зала "Академика" и частичното в другите съоръжения, които ползваме:

Месечната такса ПРИ ПЛАЩАНЕ ОНЛАЙН става 75 лева за детските, юношески и младежки групи и 85 лева за мъжете и жените (8 пъти месечно). Таксата се предплаща най-късно до 5-о число на текущия месец.

При плащане В БРОЙ месечната такса е 80 лева за децата и 90 лева за възрастните

  • Ако предплатите наведнъж за поне два месеца ПО БАНКА, месечната такса става 70 лева за подрастващите и на 80 лева за пълнолетните.
  • Ако предплатите на веднъж за два месеца В БРОЙ, месечната такса излиза съответно 75 за децата и 85 за възрастните.
  • Ако искате да посещавате тренировки само веднъж седмично, се предплаща половин такса в размер на съответно 45 за децата и 60 за възрастните (ПРИ ПЛАЩАНЕ ОНЛАЙН) и 50 и 65 лева ако е В БРОЙ.
  • Еднократното посещение е 12 лева за деца и 15 лева за възрастни
  • Децата, които тренират 3 пъти седмично, заплащат такса от 90 лева на месец (ПЛАЩАНЕ ОНЛАЙН).
  • Децата, които тренират в зала "ЛEВСКИ СОФИЯ", заплащат такса от 95 лева на месец и 55 лева за 4 посещения (ПЛАЩАНЕ ОНЛАЙН)

При постоянните групи за мъже и жени стандартната такса може да варира, тъй като е базирана на формат от 8 тренировки месечно при минимум 12 души. При месец с, например, 9 тренировки по календара и намален брой присъстващи може да се наложи доплащане.

  • Членовете на отборите за мъже и жени, които участват в Аматьорската лига заплащат между 80 и 100 лева на месец според броя тренировки и домакински мачове. 

Заплащането по банков път:

ВЛАДО НИКОЛОВ-ВОЛЕЙ

БАНКА: РАЙФАЙЗЕН БАНК АД

IBAN: BG34RZBB91551006816101

BIC: RZBBBGSF

Основание за плащането: Такса за месец....и името на участника

Запиши се
VAS
Nestle
Vjf
Speedy
Garitage Park