Тренировки за всеки, независимо от възрастта и уменията

Запиши се

Искаш да тренираш с нас във волейболен клуб "Владимир Николов"?

  • Изпрати ни заявление с мейл на vladovolleyschool@gmail.com

или

  • Изпрати ни съобщение на фейсбук страницата ни @vladovolley

или

  • За допълнителна информация може да позвъните ни на телефон 0888956171

Какви са условията?

1. Сериозно и коректно отношение към тренировките и заплащането на таксите

2. Поне базово ниво на двигателна култура

3. Умения за работа в екип

4. Медицинско удостоверение от личния лекар, че сте в състояние да се занимавате по-активно със спорт

Финансови условия за сезон 2020/2021 

За София:

Месечната такса е 60 лева за детските, юношески и младежки групи и 70 лева за мъжете и жените. Ако заплатите наведнъж за поне два месеца, таксата остава както беше досега - съответно по 50 лева на месец за подрастващите и на 60 за пълнолетните. Ако искате да посещавате тренировки само веднъж седмично, се предплаща половин такса в размер на съответно 35 за децата и 45 за възрастните. Еднократното посещение е 10 лева за деца и 12 лева за възрастни

Децата, които тренират 3 пъти седмично, заплащат такса от 75 лева на месец, при предплащане за поне 2 месеца по 65 лева.

При постоянните групи за мъже и жени е възможно да варира малко стандартната такса, тъй като е базирана на формат от 8 тренировки месечно при минимум 12 души. При месец с, например, 9 тренировки по календара и намален брой присъстващи може да се наложи доплащане.

  • Членовете на отборите за мъже и жени, които участват в Аматьорската лига заплащат между 80 и 100 лева на месец според броя тренировки и домакински мачове. 
  • Децата, които са заплатили цяла такса за месец юли, през септември не дължат нищо.

За останалите групи за септември се заплащат между 14 и 20 число следните такси:

  • Детски групи - 35 лева
  • Детски групи - напреднали момчета (3 пъти седмично), 45 лева
  • Групи над 18 г. - 45 лева

Таксите се предплащат между 20-о и 25-о число на текущия месец за следващия месец. Ако на 1-о число на новия месец няма платена такса, съответният човек не се допуска на тренировка.

За старта на сезон 2021/2022 ще има актуализация на таксите заради увеличените наеми на две от основните зали, които ползваме

Препоръчваме заплащането да става по банков път:

ВЛАДО НИКОЛОВ-ВОЛЕЙ

БАНКА: РАЙФАЙЗЕН БАНК АД

IBAN: BG34RZBB91551006816101

BIC: RZBBBGSF

Основание за плащането: Такса за месец....и името на участника

Запиши се
VAS
Nestle
Vjf
Speedy
Garitage Park